Szkolenie kandydatów na kierowców składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, a kończy się egzaminem wewnętrznym. Szkolenie teoretyczne to 30 godzin lekcyjnych, a szkolenie przktyczne to 30 godzin zegarowych (tak stanowi rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury).
Szkolenie teoretyczne prowadzimy w formie 10 wykładów w systemie grupowym. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w piątki od godz. 16.00 do 18.15 i w soboty od godz. 10.00 do 12.15. Istnieje również możliwość pracy z wykładowcą w systemie indywidualnym, jeżeli kursant nie dysponuje czasem w wyznaczonych terminach spotkań grupowych. Zajęcia teoretyczne obejmują zagadnienia z prawa o ruchu drogowym i z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które prowadzi lekarz medycyny. Każdy wykład rozpoczynamy rozwiązując pytania testowe z zagadnienia omawianego na poprzednich zajęciach. Potem pracujemy nad nowym tematem zajęć i na koniec utrwalamy zdobytą wiedzę rozwiązując pytania testowe z tego materiału. Taki system pracy z kursantami daje bardzo dobre efekty, co przekłada się na zdawalność. Nauka jazdy Częstochowa. Posiadamy specjalne pomoce dydaktyczne, filmy, animacje i programy komputerowe (np. Pytania Testowe ITS - takie jak w ośrodku egzaminowania), aby jak najlepiej przekazać kursantom wiedzę.

 

 

Kurs prawa jazdy Szkolenie praktyczne to 30 godzin jazd, które odbywają się w ruchu miejskim i na placu manewrowym (identycznym z egzaminacyjnym). Posiadamy samochody identyczne z egzaminacyjnymi czyli jest to nowy SUZUKI SWIFT.Uczymy praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na szkoleniu teoretycznym, jak również czynności kontrolno-obsługowych i prawidłowego wykonywania manewrów w ruchu drogowym.

 

 

Całe szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, co pozwala na ocenę stopnia przygotowania kursanta do egzaminu państwowego. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany na takim samym programie komputerowym, jakim dysponuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - gdzie odbywa się egzamin państwowy. Przeprowadzanie egzaminu wewnętrznego ma znaczenie nie tylko dla nas - instruktorów (możemy zorientować się co kursant umie), ale również dla kursanta, bo wie czego może się spodziewać na egzaminie państwowym. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego kursant jest pewny swoich wiadomości i umiejętności.

CENY:

Kurs prawa jazdy Kategoria B - 2500 zł


Przyjmujemy wpłaty w nieoprocentowanych ratach. Mamy w ofercie materiały dydaktyczne. Istnieje możliwość zrobienia badania lekarskiego u nas na kursie.

 

 

Ośrodek Kształcenia Kursowego

"REFLEX"

Al.NMP 51
42-200 Częstochowa

 

 

 

KONTAKT
Anna Nowak
tel/kom. 508 263 123
reflex_naukajazdy@o2.pl

 

 

  

CENA KURSU:

kat. B - 2500 zł

materiały dydaktyczne GRATIS !!!